Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

0814 faed 420

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

iwowad

chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach

chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz

i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę

do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki

— Kaja Kowalewska / Istnieją pustki
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viastonerr stonerr
iwowad
iwowad
0568 5049 420
Reposted fromhelloword helloword viastonerr stonerr
5529 b2a4 420

a bathroom is actually a bathroom [564x846]

iwowad
5197 2830 420

thatlldos:

Florence Arquin, Frida Kahlo with Fulang Chang, ca. 1938. Courtesy the Frida Kahlo Museum and Artisphere.

Fascinating Photos From Frida Kahlo’s Personal Collection

Reposted frombitner bitner viafelicka felicka

May 08 2017

iwowad
2843 cbef 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
iwowad
3425 0146 420
Reposted fromkita kita viastonerr stonerr

May 07 2017

iwowad
iwowad
0517 9b8e 420
Reposted fromvandalize vandalize viabrzoskvinia brzoskvinia
iwowad
0883 4f42 420
Reposted fromczejen666 czejen666 viabrzoskvinia brzoskvinia
iwowad
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viabrzoskvinia brzoskvinia
iwowad
iwowad
7263 ce75 420
Reposted fromonionrings onionrings viabrzoskvinia brzoskvinia
iwowad
3099 b908 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabrzoskvinia brzoskvinia
iwowad
iwowad
     

Kayden’s first time experiencing rain (x)

My ovaries just exploded.

iwowad
2317 66b5 420
Reposted fromscorpix scorpix viabrzoskvinia brzoskvinia
iwowad
2282 933e 420
Reposted frombiru biru viabrzoskvinia brzoskvinia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl