Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2019

iwowad
2756 f065 420
iwowad

Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viafoods foods
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy

August 10 2019

iwowad
7200 1ac6 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamroocoo mroocoo
iwowad
iwowad
7840 fe5d 420
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaPajex Pajex
iwowad
Reposted frombluuu bluuu viarajska rajska
iwowad
Jeśli musisz wybrać między mną a kimś innym, nie wybieraj mnie. Nie chcę spędzić życia z kimś, kto będzie kwestionował to, czy podjął właściwą decyzję.
-Autor nieznany
Reposted frombeatkazz beatkazz viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
iwowad

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
iwowad
4782 973e 420
Reposted fromnyaako nyaako viadzony dzony
iwowad
7032 3e44 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viafelicka felicka
iwowad
iwowad
iwowad
iwowad
6211 b1db 420
Reposted fromtfu tfu viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
iwowad
2518 b4af 420
iwowad
5180 967c 420
iwowad
2687 ebf6 420
iwowad
iwowad
iwowad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...